Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Bạn bè hôm nay chơi thân với nhau

Bạn bè hôm nay chơi thân với nhau, đừng để có một ngày, ngồi vô tình thấy những dòng tin nhắn cũ của nhau, lướt theo lướt theo mãi, bao nhiêu kỷ niệm gần như đã quên mất lần lượt trở về, rung động tự cười một mình, nhưng biết tất cả đều là chuyện xưa, giờ đây đã không còn gì.

Bạn bè hôm nay chơi thân với nhau, đừng để có một ngày, có một món đồ mới, thay đổi điều gì đó mới, tuyệt vời hơn trước, muốn khoe với nhau, muốn đưa nhau tận hưởng cùng, muốn hỏi nhau rằng nhớ ngày trước không, giờ khác rồi, tốt hơn ngày trước rồi… Nhưng không có cách nào có thể nữa, chỉ đành ngậm ngùi ôm mọi thứ một mình.
Và bạn bè hôm nay chơi thân với nhau, đừng để có một ngày, trước mặt mình người ta không dám nhắc đến nó, không dám để hai đứa ở cùng một nơi, hiện diện cùng. Đừng đê dù biết bản thân không thể nào thân được với thêm một ai như đã từng thân với nó nữa. Biết mình dường như thật sự cần nó, muốn chơi lại cùng... Nhưng nhất định không chịu ngoảnh về, không níu lấy.
Vì không còn đủ tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng như ngày trước.
Vì đã từng đành lòng làm vậy với mình, trong quãng thời gian khó khăn nhất của mình.
Vì… đã từng rất tổn thương…
Thế nên, bạn bè hôm nay chơi rất thân với nhau, dính với nhau không rời, đừng để có một ngày, cách xa nhau như thế. Không quan tâm nhau, không muốn biết gì chuyện của nhau nữa.
Kỷ niệm rất đẹp của cả quãng thời gian dài, không còn ý nghĩa gì!


EmoticonEmoticon