Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Sữa tươi và sữa chưa tiệt trùng

Bán sữa "thô" cho người tiêu dùng là bất hợp pháp tại Úc. Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm đòi hỏi rằng sữa được thanh trùng hoặc "tương đương xử lý" để đảm bảo an toàn của nó cho con người. Có quy định cho các quốc gia và vùng lãnh thổ để điều chỉnh và cho phép bán sữa uống thô, mặc dù hiện nay không có bang đã ra luật để cho phép cho sữa bò nguyên liệu để bán (bán sữa dê nguyên được phép ở NSW, WA, SA và Qld ).
Tuy nhiên, chưa tiệt trùng, sữa unhomogenised bây giờ đã có để mua ở NSW, dán nhãn là "sữa tươi ép lạnh". Thay vì tiệt trùng Pasteur, trong đó bao gồm điều trị bằng nhiệt, "ép nguội" sữa trải qua xử lý áp suất cao (HPP) để loại bỏ các mầm bệnh và kéo dài tuổi thọ.
- Sữa hữu cơ là hầu như luôn luôn đắt hơn tương đương phi cơ của mình, nhưng trong trường hợp này nó, giống như các loại thực phẩm hữu cơ khác, chi phí nhiều hơn vì chi phí sản xuất cao hơn. Nó được sản xuất mà không sử dụng thuốc trừ sâu và các tiêu chuẩn cao hơn về quyền lợi động vật hơn so với sữa thông thường sản xuất. Rất nhiều thương hiệu được sản xuất bởi nhà sản xuất sữa độc lập nhỏ hơn với phân phối địa phương chỉ, vì vậy sữa là ít có khả năng đã được vận chuyển qua khoảng cách lớn.


EmoticonEmoticon