Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Điều tra thành phần của sữa

Bạn có thể nhận thấy một "thấm miễn phí" khai hiển thị trên thùng carton của sữa. Vì vậy, những gì là thấm, và bạn nên tránh nó?

  1. Thành phần của sữa có thể khác nhau trong suốt cả năm là kết quả của các yếu tố và giống bò vùng và theo mùa. Theo ngành công nghiệp, hầu hết các nhà sản xuất sữa chuẩn hóa nồng độ chất béo và protein của sữa thu thập được để đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng về một sản phẩm có thành phần phù hợp và hương vị quanh năm. Một cách để làm điều này là để thêm hoặc loại bỏ các chất béo. Một là thêm thấm nhập, mà cũng làm cho sữa ít tốn kém để sản xuất.
  2. Thấm nhập được nguồn gốc thông qua siêu lọc, một quá trình được sử dụng bởi nhiều nhà sản xuất để tách các thành phần khác nhau của sữa - protein, lactose, vitamin và khoáng chất. Thấm nhập là thuật ngữ kỹ thuật cho các thành phần lactose, vitamin và khoáng chất, và đôi khi được coi là chất thải như nó được bỏ đi trong sản xuất pho mát.
  3. Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm cho phép các nhà sản xuất để thêm hoặc rút "thành phần sữa" đến hoặc từ sữa miễn là tổng mức chất béo vẫn còn ít nhất 3.2% (đối với sữa đầy đủ kem) và protein ít nhất là 3% (đối với bất kỳ sữa).
  4. Các nhà sản xuất không cần phải liệt kê thấm nhập vào danh sách các thành phần. ghi nhãn Thấm miễn phí dường như là một động thái tiếp thị để đáp ứng mối quan tâm từ một số người tiêu dùng về việc sử dụng nó trong sữa, nhưng không có bằng chứng cho thấy bạn nên tránh nó vì lý do dinh dưỡng và an toàn.EmoticonEmoticon